Voor wie

Specifieke vaardigheden

Het vraagt van behandelaars en begeleiders specifieke vaardigheden om met deze gedragsmatig soms ingewikkelde, maar vooral kwetsbare, emotioneel jonge doelgroep om te gaan. Aanleiding om hulp te zoeken is meestal het probleemgedrag maar wat kan je als behandelaar of begeleider doen om contact te krijgen en een proces op gang te brengen? 

Ontwikkelingsgericht kader

De interventie is ontwikkelingsgericht: behandelaren en begeleiders stemmen af op het ontwikkelingsniveau van hun client/pupil/leerling. Zij bouwen een werkrelatie op en helpen onderliggende spanningen en affecten te reguleren.

ArVT voor Vaktherapeuten

Vaktherapeuten werken vaak al affectregulerend, zij bevorderen affectregulatievaardigheden zonder dat ze dit expliciet maken. Om deze cliënten  vroegtijdig en doelgericht te kunnen behandelen is afstemming en de dialoog met behandelaren en verwijzers nodig. De basistraining geeft de vaktherapeut grip en taal . In de verdiepende training maakt hij/zij de interventietechnieken zich meer eigen.

ArB voor leerkrachten, opvoeders, begeleiders

Opvoeders, begeleiders en leerkrachten van kinderen met affectregulatieproblemen herkennen het wel: een client doet dingen die echt niet kunnen maar kan hier niet op reflecteren of over praten. Wat kan je doen om een machtsstrijd te voorkomen, het storende gedrag om te buigen en de (werk)relatie te behouden?

Het is immers bekend dat de regulerende werkrelatie en band tussen kind en opvoeders/begeleiders/leerkrachten de sleutel bevat naar het doorbreken van stagnaties en het (alsnog) tot ontwikkeling brengen van zelfregulatie.

Wij trainen o.a. voor

Wij trainden incompany de vaktherapeuten en medewerkers van onder meer de volgende instellingen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image