Affectregulerend Bejegenen (ArB) incompany training

Deze training geeft een visie op ontwikkelingsgericht bejegenen. Na deze training heb je taal op wat je intuïtief al deed of ga je anders naar je eigen manier van werken kijken. Samen met je team de incompany training Affectregulerend Bejegenen volgen heeft een grote meerwaarde! Je beschikt namelijk gelijktijdig over een theoretisch raamwerk.

Daarnaast geeft het de mogelijkheid om in een intervisiegroepje vanuit een zelfde theoretisch concept casuïstiek te analyseren. Dit geeft grip en houvast. Precies waar de training over gaat.

De incompany basistraining bestaat uit 2,5 dagen van 7 uur en 12 uur zelfstudie. Dit geeft 24 accreditatiepunten bij het SKJ.

De professional:

 • Leert wat affectregulatieproblemen zijn.
 • Herkent dat zijn pupil affectregulatie nodig heeft en weet hoe hij dit kan bieden.
 • Hij kan ouders/verzorgers en anderen betrekken bij een regulerende aanpak.
 • Leert haalbare doelen stellen die voorwaardelijk zijn aan het werken aan gedrags-en emotieregulatievaardigheden.
 • Krijgt een literatuurmap met onderbouwende artikelen en een psycho-educatie mapje

Om een incompany training te geven hebben we nodig:

 • Een trainingsruimte met voldoende ruimte voor het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een tafel en stoel in U opstelling en daarnaast wat loop-oefenruimte
 • Een beamer met geluid, wifi
 • Een flap-over of whiteboard
 • Koffie, thee, lunch
 • We nemen zelf lekkers mee voor bij de koffie

Over kosten en beschikbare data kunt u een offerte aanvragen via roer@groenkader.nl.
Image

Aankomende ArVT incompany trainingen

Deelnemers aan het woord

Wat deelnemers over de Affectregulerend Bejegenen (ArB) incompany training zeggen.
"Ik ben er erg enthousiast over en vind de training en literatuur en trainers erg deskundig en goed. Dit zou in elke vaktherapie opleiding moeten worden besproken. Mijns inziens de basis van de therapie. Erg concreet en praktisch."

Speltherapeut

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining

"Hele fijne opleiding waar je nog zoveel meer van wil weten. Nu je de basis hebt ben je zoveel meer bewust van de praktijk. Deze opleiding hoort eigenlijk thuis in iedere vaktherapeutische opleiding voor therapie. Het enige nadeel zal dan wel zijn dat je door gebrek aan 'therapie ervaring' nog weinig haakjes hebt om de aangeboden theorie aan vast te haken. Bedankt!"

Psychomotorisch therapeut

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining

"Hele inspirerende heldere training die mij veel inzicht heeft gegeven. ArVT zou naar mijn mening standaard in de opleiding moeten zitten. Dank voor jullie hele fijne manier van training!"

Psychomotorisch kinder-therapeut

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining

"Heel mooi bruikbaar en een concrete training. Mooi om ook woorden te kunnen geven aan wat ik al doe. Jammer dat de trainers alleen beeldend therapeuten zijn."

Muziektherapeut

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining