Ontwikkelingsgericht behandelen en bejegenen

ROER biedt trainingen aan vaktherapeuten, opvoeders, begeleiders en leerkrachten over het bevorderen van het affectregulerend vermogen. Het kunnen reguleren van eigen affecten is een voorwaarde voor een gezonde emotionele en mentale ontwikkeling.

Het affectregulerend vermogen is het vermogen om lichamelijke sensaties, gevoelens en behoeften op te merken en (basaal) te kunnen verdragen. Een verstoorde affectregulatie kan gedrags- en emotionele problemen geven.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

  Wij zijn er voor...

  ROER geeft gecertificeerde trainingen aan vaktherapeuten, opvoeders, begeleiders en leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met probleemgedrag en een verstoord verlopen emotionele en mentale ontwikkeling.

  Vaktherapeuten

  Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

  Als vaktherapeut werk je ervaringsgericht met cliënten met probleemgedrag (internaliserend of externaliserend). Cliënten met affectregulatieproblemen vallen op omdat hun emotionele en mentale ontwikkeling verstoord is verlopen. Ze zijn emotioneel 'jonger' dan hun kalenderleeftijd en hebben moeite met denken en praten over gedrag en emoties, van zichzelf en anderen. 

  ArVT biedt jou een theoretisch kader dat richting geeft aan jouw interventies. Je leert gefaseerd en systematisch werken terwijl je blijft afstemmen op de cliënt en blijft improviseren met het vaktherapeutisch middel.

  Ik ben vaktherapeut

  Opvoeders, begeleiders en leerkrachten

  Affectregulerend Bejegenen (ArB)

  Als professional werk je met kinderen en jongeren met probleemgedrag die niet kunnen vertellen waarom ze doen zoals ze doen. Ze beantwoorden jouw vragen met 'weet ik niet' of halen ogenschijnlijk onverschillig hun schouders op. Soms lopen ze weg uit een gesprek. Het kan je een onmachtig gevoel geven.

  ArB biedt jou een theoretisch kader dat richting geeft aan jouw handelen. Je leert non-verbaal afstemmen en co-regulatie bieden tijdens het doen van passende activatie. Je draagt met je affectieve bejegening bij aan het creëren van een groeibevorderende omgeving.


  Ik bent opvoeder, begeleider of leerkracht

  Onze visie

  Affectregulatie is voorwaardelijk voor de brede emotionele en mentale ontwikkeling. Door non-verbale afstemming en affectieve, regulerende ervaringen in het contact met opvoeders leert een kind zichzelf kalmeren en (uiteindelijk) zijn eigen gedrag en emoties begrijpen en reguleren. 
  Kinderen hebben affectieve, regulerende ervaringen nodig in het contact met hun opvoeders. Hierdoor ontwikkelen zij het vermogen om lichamelijke sensaties, gevoelens en behoeften op te merken en (basaal) te verdragen. Dit heet affectregulatie. Een kind kan zich op een gezonde manier emotioneel en mentaal ontwikkelen als het opmerkt en begrijpt wat het in zijn lijf voelt. 
  Heeft een kind affectregulerende ervaringen in het contact met zijn opvoeders gemist en heeft dit stress gegeven? De emotionele en mentale ontwikkeling van het kind kan, ondanks goede intenties van ouders, negatief zijn beïnvloed. Het affectregulatieproces kan verstoord raken door kind-, ouder-, of omgevingsfactoren. Bij oplopende spanning kan het kind dan overspoeld raken door lichamelijke sensaties. Zichtbaar is het probleemgedrag (internaliserend of externaliserend), onzichtbaar zijn de affectregulatieproblemen voortkomend uit een verstoord verlopen, of niet opgang gekomen  emotionele en mentale ontwikkeling.
  Alsnog affectregulatie bieden, helpt deze kinderen en jongeren bij het doorbreken van een negatieve spiraal. Als nog affectregulatie bieden helpt kalmeren en bevordert alsnog de gezonde emotionele en mentale ontwikkeling waardoor zelfregulatievaardigheden -naar vermogen- tot ontwikkeling kunnen komen.
  Lees meer over onze visie

  Wij trainen o.a. voor

  Wij trainden incompany de vaktherapeuten en medewerkers van onder meer de volgende instellingen.

  Bekijk alle
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Deelnemers aan het woord

  Wat deelnemers over de trainingen zeggen.
  "Hele fijne opleiding waar je nog zoveel meer van wil weten. Nu je de basis hebt ben je zoveel meer bewust van de praktijk. Deze opleiding hoort eigenlijk thuis in iedere vaktherapeutische opleiding voor therapie. Het enige nadeel zal dan wel zijn dat je door gebrek aan 'therapie ervaring' nog weinig haakjes hebt om de aangeboden theorie aan vast te haken. Bedankt!"

  Psychomotorisch therapeut

  Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining

  "Het is helpend dat we hebben ingezoomd op de verbinding voelen-denken. Bruikbare tools, zoals ‘het poppetje’ blijf ik gebruiken. Ik denk dat ik anders in gesprek ga met ouders en me meer zal richten op hun ‘samen-zijn’."

  Pleegzorgbegeleider

  Affectregulerend Bejegenen (ArB)

  "Ik ben er erg enthousiast over en vind de training en literatuur en trainers erg deskundig en goed. Dit zou in elke vaktherapie opleiding moeten worden besproken. Mijns inziens de basis van de therapie. Erg concreet en praktisch."

  Speltherapeut

  Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining

  "Hele inspirerende heldere training die mij veel inzicht heeft gegeven. ArVT zou naar mijn mening standaard in de opleiding moeten zitten. Dank voor jullie hele fijne manier van training!"

  Psychomotorisch kinder-therapeut

  Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining

  "voor het eerst heb ik een tool gevonden om de behandeling in beeld te kunnen brengen naar ouders/verzorgers en andere betrokkenen"

  Ambulante hulpverlener

  Affectregulerend Bejegenen (ArB)

  "Heel mooi bruikbaar en een concrete training. Mooi om ook woorden te kunnen geven aan wat ik al doe. Jammer dat de trainers alleen beeldend therapeuten zijn."

  Muziektherapeut

  Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) basistraining