Affectregulerend Bejegenen (ArB)

Trainingen over het bevorderen van zelfregulatievaardigheden bij kinderen, voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders

In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming met zijn pupil een werkrelatie kan opbouwen. Door een affectregulerende bejegening stimuleert hij de mentale ontwikkeling. Samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen creëert de professional een ontwikkelingsgericht kader, waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend (bij zijn emotionele niveau) wordt uitgedaagd.

Doel van de training

De professional herkent dat zijn pupil affectregulatie nodig heeft en weet hoe hij dit kan bieden. Hij kan ouders/verzorgers en leerkrachten betrekken bij een regulerende aanpak.

Praktische informatie over de ArB Basistraining

  • de training is bestemd voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten
  • duurt 3 trainingsdagen van 10:00-17:00
  • de training wordt gegeven in Groningen, Amersfoort of incompany op locatie
  • accreditatie is aangevraagd bij het SKJ (23 punten bij 100% deelname)
  • de kosten bedragen € 750,-
  • de training gaat door bij minimaal 8 deelnemers (je wordt tijdig via de mail geïnformeerd als de training om wat voor reden dan ook niet door kan gaan. Er wordt in dat geval naar een passende oplossing gezocht (uitstel of restitutie)
  • de training is inclusief literatuurmap en psycho-educatiemapje en oefen materialen

Deze training is ook incompany te boeken; neem hiervoor contact op via roer@groenkader.nl.
Image

Aankomende ArB trainingen

Start:
19 september, 2024

Affectregulerend Bejegenen

basistraining - Amersfoort
Alle trainingsdagen:
19/09/2024, 03/10/2024. 17/10/2024
Aanmelden voor training
Start:
10 april, 2025

Affectregulerend Bejegenen

basistraining - Groningen
Alle trainingsdagen:
10/04/2025, 17/4/2025, 15/5/2025
Aanmelden voor training

Deelnemers aan het woord

Wat deelnemers over de Affectregulerende Vaktherapie (ArB) training zeggen.
"Door de ArB kan ik op een nieuwe manier naar kinderen kijken. Affect komt voor emotie."

Ambulante hulpverlener

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

"voor het eerst heb ik een tool gevonden om de behandeling in beeld te kunnen brengen naar ouders/verzorgers en andere betrokkenen"

Ambulante hulpverlener

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

"De training heeft er voor gezorgd dat wat ik onbewust al deed nu bewust kan inzetten en verantwoorden."

Ambulante hulpverlener

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

"Het is helpend dat we hebben ingezoomd op de verbinding voelen-denken. Bruikbare tools, zoals ‘het poppetje’ blijf ik gebruiken. Ik denk dat ik anders in gesprek ga met ouders en me meer zal richten op hun ‘samen-zijn’."

Pleegzorgbegeleider

Affectregulerend Bejegenen (ArB)