Over ons

Image

Leanne Nieuwenhuis

Trainer

Leanne is geregistreerd beeldend therapeut MA, werkzaam in de specialistische kinder- en jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met complexe problematiek en/of LVB.

Leanne is sinds 2009 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie. Zij is bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Leanne trainer bij ROER, waar zij samen met Sanne de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen geeft. Zij heeft ervaring met het affectregulerend behandelen van ouder-kindsystemen. Als cognitief gedrags­therapeutisch werker geeft zij daarnaast oudertrainingen en andere CGW-modules. Zij heeft ervaring met trauma­behandeling en behandelen van persoon­lijkheids­problematiek bij jongvolwassenen.

Image

Sanne van der Vlugt

Trainer

Sanne is geregistreerd beeldend therapeut MA, werkzaam in de specialistische kinder- en jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek.

Sanne is sinds 2012 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie en bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Sanne trainer bij ROER, waar ze samen met Leanne de trainingen geeft in Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen. Zij heeft ervaring met affectregulerend behandelen, systeemgerichte en ontwikkelingsbevorderende behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek en in het speciaal onderwijs.

Image

Patricia Vos

Trainer

Patricia Vos is geregistreerd beeldend en speltherapeut MA en werkzaam in eigen vrijgevestigde praktijk in Apeldoorn.

Samen met haar man had zij jarenlang een logeerhuis voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hechtingsproblemen. Tijdens haar masterstudie (2013) heeft zij zich hier verder in gespecialiseerd en werd mede-ontwikkelaar van de methode interventie en is sindsdien bestuurslid van het FVB kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie. Daarnaast is Patricia als hogeschooldocent methodiek beeldend verbonden aan de opleiding Vaktherapie bij Hogeschool Utrecht. Zij is coördinator van de minor en post Batchelor Bachelor “Echt spelen, spelen een serieuze zaak”

Image

Bina Koster

Co-trainer

Bina is werkzaam als geregistreerd beeldend therapeut binnen een orthopedagogisch behandelcentrum in Hoogeveen.

Ze werkt met kinderen, jongeren en jong volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende problematiek zoals agressie, gehechtheid, seksualiteit en/of trauma. Daarnaast werkt Bina als beeldend therapeut met gezinnen en tevens is zij E-Health ambassadeur en houdt zij zich bezig met het innoveren van virtual reality binnen de vaktherapie.

Image

Heleen Kraetzer

Co-trainer

Heleen is geregistreerd beeldend therapeut en werkzaam in de ambulante specialistische jeugdzorg in Haarlem. Zij werkt met kinderen en jongeren met gedragsvragen, complex trauma, en problemen voortkomend uit hun omgeving.

Heleen heeft voordat ze met kinderen en jongeren werkte als beeldend therapeut gewerkt in de volwassen-psychiatrie waar ze werkte met mensen met eetstoornissen, mensen met kanker. Heleen is sinds een aantal jaar betrokken bij de doorontwikkeling van de interventie ArVT. Zij heeft zich met name actief ingezet voor de beschrijving van beeldende werkvormen passend per fase. Ook is zij sinds 2021 als co-trainer werkzaam bij ROER.

Image

Winneke Rauh

Co-trainer

Winneke is geregistreerd beeldend therapeut en werkzaam in de ambulante specialistische kinder- en jeugd-ggz in de regio Utrecht. Zij werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek en met hun gezinnen.

Winneke heeft voor deze ambulante werksetting, twintig jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en ruime ervaring met hechtingsproblemen, complex trauma, ontwikkelingsproblematiek, stemming- en emotionele problematiek en problemen voortkomend uit de omgeving Tot 2018 was zij voorzitter en lid van de hoofdredactie van het Tijdschrift voor Vaktherapie. Sinds 2018 is Winneke voorzitter van het bestuur van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Zij is redacteur van de praktijkboeken over Affectregulerende Vaktherapie en sinds 2022 co-trainer bij ROER.