Over ons

Leanne en Sanne zijn al jaren betrokken bij de ontwikkeling van ArVT en ArB. Zij hebben een actieve rol in het FVB Kennisnetwerk. In 2017 richtten zij ROER op, met het doel een groep vaktherapeuten op te leiden in ArVT ten behoeve van onderzoeksdoeleinde. Hun missie is om ArVT een duidelijke plek te geven binnen een totale behandeling.

Image

Leanne Nieuwenhuis

Trainer

Leanne is geregistreerd beeldend therapeut MA, werkzaam in de specialistische kinder- en jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met complexe problematiek.

Leanne is sinds 2009 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie. Zij is bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Leanne trainer bij ROER, waar zij samen met Sanne de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen geeft. Leanne geeft de basis -en verdiepende ArVT training en de ArB trainingen.

Image

Sanne van der Vlugt

Trainer

Sanne is geregistreerd beeldend therapeut MA, werkzaam in de specialistische kinder- en jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek.

Sanne is sinds 2012 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie en bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Sanne trainer bij ROER, waar ze samen met Leanne de trainingen geeft in Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen. Sanne geeft de basis- en verdiepende ArVT training en de ArB trainingen.

Image

Patricia Vos

Trainer

Patricia Vos is geregistreerd beeldend en speltherapeut MA en docent op de Hogeschool Utrecht.

Patricia is lange tijd werkzaam geweest in haar eigen praktijk. Samen met haar man, had zij een logeerhuis voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hechtingsproblemen. Patricia is bestuurslid van het FVB kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie.
Daarnaast is Patricia als hogeschooldocent methodiek beeldend verbonden aan de opleiding Vaktherapie bij Hogeschool Utrecht. Patricia geeft de basistraining ArVT.

Image

Eveline Peper

Trainer

Eveline Peper is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam als collega van Leanne in de specialistische kinder- en jeugd-ggz in Groningen. 

Eveline heeft in 2016 de basistraining ArVT gedaan en is sindsdien betrokken bij het brede kennisnetwerk. In haar houding leeft ze ArVT. Eveline is vanaf het eerste uur betrokken bij het beschrijven van de interventies en is dan ook mede schrijver van het Praktijkboek beeldend. Eveline geeft samen met Heleen de ArVT Praktijktrainingen.

Image

Bina Koster

Co-trainer

Bina is geregistreerd beeldend therapeut werkzaam bij een orthopedagogisch behandelcentrum voor LVB.

Bina werkt met kinderen, jongeren en jong volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende problematiek zoals agressie, gehechtheid, seksualiteit en/of trauma. Daarnaast werkt Bina als beeldend therapeut met gezinnen en tevens is zij E-Health ambassadeur en houdt zij zich bezig met het innoveren van virtual reality binnen de vaktherapie. Bina geeft als co-trainer de basistraining ArVT.

Image

Heleen Kraetzer

Trainer en co-trainer

Heleen is geregistreerd beeldend therapeut en werkzaam in de ambulante specialistische jeugdzorg in Haarlem. 

Heleen heeft voordat ze met kinderen en jongeren werkte als beeldend therapeut gewerkt in de volwassen-psychiatrie waar ze werkte met mensen met eetstoornissen en mensen met kanker.
Heleen is sinds een aantal jaar betrokken bij de doorontwikkeling van de interventie ArVT. Zij heeft zich met name actief ingezet voor de beschrijving van beeldende werkvormen passend per fase. Heleen is sinds 2021 als co-trainer werkzaam bij ROER. Zij geeft vanaf 2024 samen met Eveline de ArVT praktijktraining beeldend.

Image

Winneke Rauh

Co-trainer

Winneke is geregistreerd beeldend therapeut en werkzaam in de ambulante specialistische kinder- en jeugd-ggz in de regio Utrecht. 

Winneke heeft voor deze ambulante werksetting, twintig jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en ruime ervaring met hechtingsproblemen, complex trauma, ontwikkelingsproblematiek, stemming- en emotionele problematiek en problemen voortkomend uit de omgeving. Sinds 2018 is Winneke voorzitter van het bestuur van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Zij is redacteur van de praktijkboeken over Affectregulerende Vaktherapie en sinds 2022 co-trainer bij ROER.